NO GAPS Езици:

„BEST - Институт за професионално развитие и лично обучение” GmbH

„BEST - Институт за професионално развитие и лично обучение” GmbH

„BEST - Институт за професионално развитие и лично обучение” GmbH (www.best.at) е основан през 1990г., като независим институт за професионално образование.

Основните дейности включват – образование за възрастни, професионални квалификации, кариерно насочване и обучение за ключови квалификации за реинтеграция на пазара на труда. Институтът предоставя обучителни дейности на до 15000 учащи на година. Обучителните методи са насочени към различни целеви групи и включват собствени педагогически и дидактични методи, с фокус върху интеграцията и мотивацията на учащите, както и онлайн базирани обучения, които се актуализират ежедневно.

Като един от първите обучителни институти в Австрия, BEST има сертификат Eco-C-centre (Европейски сертификат за комуникация) и предоставя съответните обучения и тестове. В рамките на Отдела за международни проекти, BEST има натрупан опит с работата си по над 200 европейски проекти, като координатор и партньор.

Институтът се стреми към обмяна на опит и практика, както и към обща работа с европейски партньори.

ул. „Марияхилфер“ №8, Виенна, 1070, Австрия
Тел.: +43 1 585 50 50
Факс: +43 1 585 50 50-77
Web: www.best.at

Лице за контакт: Карин Кроника
Email: office@best.at