NO GAPS Езици:

Неправителствената организация „Гуарани“

Неправителствената организация „Гуарани“

Неправителствената организация „Гуарани“ е създадена през 2006г. и изпълнява дейности и проекти, насочени към насърчаване на интеграцията и социалното включване на мигрантите и други групи, изложени на риск от изключване.

През годините, „Гуарани“ се адаптира към социалните промени, за да разработи интервенция въз основа на специфичните нужди на хората и на уважението към тяхната автономия и свобода.

Нашата методология на работа преследва мултидисциплинарен и всеобхватен подход, тъй като опитът ни ни научи, че социалната уязвимост е формирана от множество фактори. Винаги има различни трудности, които оказват влияние върху няколко области на нашия живот.

Няма еднозначен отговор на въпрос. Поради тази причина, ние използваме индивидуални подходи към хората, с които работим.

ЕКСПЕРТИ В ВСЕОБХВАТНАТА СОЦИАЛНА ИНТЕРВЕНЦИЯ

Ние разработваме мултидисциплинарни методи срещу социалната изолация. Ние създаваме цялостни планове за намеса. Не изоставяме хората, а следим тяхното развитие.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СМЕ В ИМИГРАЦИОННИ ПРОЦЕСИ

Повече от 12 години управляваме „Център за участие и интеграция на мигранти“, възложен от управата на Мадридския регион.

ПРЕДОСТАВЯМЕ ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ

Повече от 1000 индивидуални ориентации, свързани с заявления за разрешения за пребиваване, реновиране и испанско гражданство.

ЕКСПЕРТИ ПО ТРУДОВА ОРИЕНТАЦИЯ

12 години изпълняваме публични и частни проекти за насърчаване на трудовото приобщаване на уязвимите групи.

ФОКУСИРАНИ ВЪРХУ ВСИЧКИ ГРУПИ В РИСК

Жени, безработни, търсещи убежище, бежанци, семейства, непълнолетни, непридружени непълнолетни и др.