NO GAPS Езици:

Фондация „Джендър алтернативи“

Фондация „Джендър алтернативи“

Фондация „ДА” е юридическо лице с нестопанска цел, основана през 2011г. от екип професионалисти, ангажирани в защитата и насърчаването на правата на жените и момичетата.

Мисията на Фондация „ДА“ е да работи за защитата и овластяването на жените и момичетата във всички сфери на публичния и частния живот, за да могат те да реализират своя потенциал в справедливо и непредубедено общество.

Целевите групи за работа са жени и момичета – жертви на насилие и джендър дискриминация, малцинствени групи, жертви на трафик и сексуална експлоатация, мигрантки и чужденки, млади хора, неправителствени организации и женски групи, адвокати и представители на правосъдието, жени – членове на българския парламент.

Екипът на Фондация „ДА” включва осем юристи с опит в областта на защита на човешките права, четири психолози работещи в сферата на защита на правата на жените, социален работник, двама филолози и счетоводител.