NO GAPS Езици:

Институтът за обучение и професионално ориентиране (IEKEP)

Институтът за обучение и професионално ориентиране (IEKEP)

Институтът за обучение и професионално ориентиране (IEKEP), основан през 1990г., е частна организация с нестопанска цел, функционираща в региона на Атика като акредитиран център за професионално обучение (№12101107 от гръцкото Министерство на заетостта). IEKEP има над 20 години опит в професионалното ориентиране (над 600 програми за професионално обучение/над 200 000 часа професионално обучение/над 12 000 обучавани), както и процедури за администриране, одит и управление. Като акредитиран професионален център, неговата структура включва, според съответната национална рамка, мениджър, обучителен мениджър и обучителен координатор - всички опитни и акредитирани професионалисти. В него работят и 3 опитни ръководители като административен персонал. Институтът има дългогодишно сътрудничество с мрежа от поне 50 експерти - обучители, обхващащи широк спектър от сектори. Неговата функция съответства на съответната административна рамка, установена от гръцката държава, включително интегрирана система за мониторинг и оценка, осъществявана през всичките дейности на организацията.