NO GAPS Езици:

NO GAPS NEWS

Наръчник и инструментариум за професионалисти за интегрална интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки

„Наръчник и инструментариум за професионалисти за интегрална интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки“ е насочен към професионалисти в консултирането на жени мигрантки / бежанки с цел подобряване на услугите за тях, посветени на интегративни интервенции за техните клиентски групи от млади жени, търсещи убежище или бежанки. Той се основава на Учебната програма за обучение, която ще спомогне за постигане на ниво 6 на Европейската квалификационна рамка след завършване на съответното обучение.

Настоящият Наръчник е съставен от теоретична част и практическа част, целяща да предложи учебни съдържания и дейности, инструменти / техники и материали за разработване на интегрална намеса (т.е. дейности / ресурси, основани на No Gaps Наръчника и свързаните с тях пилотни резултати от партньори) за постигане предложените компетенции в консултирането на жени с миграционен / бежански произход в областите, посочени в учебната програма No Gaps като:

• Кариерно консултиране и ориентиране

• Житейски план

• Междукултурна комуникация и гражданска компетентност

• Измерения на социалния пол

• Предприемачески умения

Прочети: