NO GAPS Езици:

NO GAPS Courses

post thumb
Courses
21.11.2019

Очаквайте скоро: Отворени образователни ресурси за цялостна социално-трудова интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки

Ресурсите ще включват:

  • Теоретично и практическо съдържание, необходимо за завършване на учебната програма.
  • Тестване на интелектуалните резултати с група професионалисти и млади жени, търсещи убежище.
  • Професионален инструментариум, който включва всички шаблони и материали, за да може да се разработи интегралната интервенция.


Продуктът включва три компонента:

1: Създаване на наръчник с теоретично и практическо съдържание, необходимо за завършване на учебната програма: Наръчникът ще бъде разработен въз основа на теоретичната рамка и компетенции, определени в I.O.2 „Обучителна програма“.

2: Пилотна фаза:

Пилотната фаза е дейността, която ще позволи тестване на методологията „NO GAPS“.

В тази дейност обучените специалисти ще приложат „NO GAPS“ интервенция със своите бенефициенти (млади жени мигрантки, търсещи убежище и бежанки)

След разработването на интервенцията, участниците (професионалисти и бенефициенти) ще извършат оценка на различни аспекти от нея. Целта е да се приложи на практика методологията, за да се провери как работи. Какви са техните силни и слаби страни и да получат данни за тяхната ефективност. Също така ще бъде добро изживяване за откриване и прилагане на подобрения.

 

Share: