NO GAPS Езици:

NO GAPS News

post thumb
News
21.11.2019

Първа международна партньорска среща по проекта „No Gaps”

На 17-18.12.2018г., в Пловдив, България се проведе първата координационна среща по проекта „No Gaps” -  Транснационална методология за социално-трудова интервенция към млади жени, търсещи убежище и бежанки (2018-2-ESO2-KA205-011654), съфинансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. В международното партньорство участват пет организации от ЕС. Водеща е „Гуарани НПО“ (Испания), а останалите са „Солидарност без граници“ (Испания), „ИЕКЕП“ (Гърция), БЕСТ (Австрия) и „Джендър алтернативи“ (България).

Цел на срещата:

Целта на срещата беше да се постави началото на транснационалното стратегическо партньорство и да се обсъди устойчивостта на дейностите по проекта. Обсъдените теми фокусираха върху управлението на проекта, ролите на партньорите и интелектуалните продукти, които целят създаването на широко приложима методология за интервенция на европейско ниво за професионалисти, работещи с млади жени, мигрантки и търсещи убежище. Партньорите ще работят за създаването на обучителна програма, която може да се използва от професионалисти, за да определят и развият знанията, уменията и компетенциите на уязвими групи жени.

Очакваните резултати са:

  • ♦ Иновативна база данни – компилация от добри практики, политики, методологии, педагогически подходи, ресурси и инструменти;
  • ♦ Обучителна програма за социално-трудова интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки;
  • ♦ Отворени образователни ресурси за всеобхватна социално-трудова интервенция при работата с млади жени, търсещи убежище и бежанки.

 

За повече информация:

Share: