NO GAPS Езици:

NO GAPS News

post thumb
News
21.11.2019

Втора международна партньорска среща по проекта „No Gaps”

На 3-4.06.2019г., във Виена, Австрия, се проведе втората партньорска среща по проекта. „No Gaps” -  Транснационална методология за социално-трудова интервенция към млади жени, търсещи убежище и бежанки (2018-2-ESO2-KA205-011654), съфинансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз. Продължителността на проекта е 24 месеца /01.09.2018 – 31.08.2020/. В международното партньорство участват пет организации от ЕС. Водеща е „Гуарани НПО“ (Испания), а останалите са „Солидарност без граници“ (Испания), „ИЕКЕП“ (Гърция), БЕСТ (Австрия) и „Джендър алтернативи“ (България). 

Цел на срещата

Целта на срещата беше да се проследи развитието на проекта „No GAPS” на национално ниво. Партньорите обсъдиха процеса по създаването на иновативната онлайн база данни чрез представяне и обсъждане на събраните добри практики. Беше отчетен процесът по развиването на уебсайта и обратна връзка и препоръки бяха отправени за неговото ефективно стартиране. Разширен План за разпространение и визуализация на проекта беше представен.

Основна тема на дискусия беше създаването на интегрална и широко приложима методология за интервенция на европейско ниво за професионалисти, които работят с жени, търсещи убежище и бежанки. Партньорите също така определиха и съдържанието на обучителната програма. Срещата приключи с хоризонтални въпроси, свързани с управление и отчетност на проекта, преразглеждайки ролите на партьорите, финансовите параметри, план за мониторинг и оценка на проекта.

 

For more information:

Share: