NO GAPS Езици:

NO GAPS News

post thumb
News
21.11.2019

Стартира уебсайтът на проекта “No Gaps”

Уебсайтът на проекта „No Gaps” е вече достъпен за онлайн! Той е специално създаден, за да отрази последните новости в работата с жени мигрантки и търсещи убежище. Наличен е на пет езика – английски, немски, испански, гръцки и български.

Освен новини и актуална информация, посетителите ще могат да се възползват от Иновативната база данни, която съдържа добри практики от Европа, подпомагащи социално-трудовата интеграция на жените с бежански статус.  Добрите практики са компилация от над 50 програми, политики, методологии, педагогически инструменти и документи които отразяват:

  • ♦ Социални интервенции при работа с жени, търсещи убежище;
  • Преглед на различни дейности, които развиват професионални компетенции;
  • Отразяване на индивидуалните нужди на жени-мигрантки;
  • Насърчаване на социалното включване чрез доброволчество и гражданско участие.

 Предстои и разработването на интегрална и широко приложима методология за интервенция на европейско ниво за професионалисти, които работят с жени, търсещи убежище и бежанки. Платформата ще бъде и дом на Отворени образователни ресурси (OER) за всеобхватна социално-трудова интервенция при работата с тези жени.

Проектът „No Gaps -  Транснационална методология за социално-трудова интервенция към млади жени, търсещи убежище и бежанки“ е насочен към развиване на нови подходи в работата с уязвими групи жени. Той е съфинансиран по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз.

Share: