NO GAPS Езици:

NO GAPS

post thumb
Training
21.11.2019

ОЧАКВАЙТЕ СКОРО: Обучителна програма за цялостна социално-трудова интервенция с млади жени, търсещи убежище и бежанки.

Целта е да се изработи план за обучение, който да дефинира и развие необходимите знания, умения и компетенции, така че професионалистите, които работят с тези жени, да могат да приложат цялостна социално-трудова програма с тях. Успоредно с това, ще се създаде рамка за оценка на резултатите от обучителната програма въз основа на методологията и инструментите на Европейската кредитна система за професионално и образователно обучение (ECVET).

Този резултат ще позволи организирането на необходимите знания, които професионалистите трябва да притежават, за да разработят интегрална интервенция, която да подобри социално-трудовата интеграция на непреките бенефициенти на проекта.

Програмата ще е готова през март 2020г.!

Share: