NO GAPS Γλώσσες:

NO GAPS Training

post thumb
Training
07.07.2020

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Εταίρος: IEKEΠ

 

Τίτλος εκπαιδευτικησ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 25ώρες

Download from here:

 

ΣΤΟΧΟΙ Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να παρέχει στους επαγγελματίες τις απαιτούμενες δεξιότητες και γνώσεις για να βοηθήσουν τους ωφελούμενους να αποκτήσουν αυτογνωσία, ικανότητες καθορισμού στόχων, δεξιότητες λήψης αποφάσεων και δημιουργία και παρακολούθηση ενός σχεδίου δράσης. Στόχος είναι οι επαγγελματίες να αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα προσόντα ώστε να καταστούν ικανοί να εντοπίσουν και να κάνουν τις πρώτες παρατηρήσεις σχετικά με τις ανάγκες των ωφελούμενών  τους και να καθοδηγήσουν το άτομο λαμβάνοντας υπόψη τις ρεαλιστικές συνθήκες της ζωής του και να τους προετοιμάσει για την επιτυχή ένταξή τους στην αγορά εργασίας, προετοιμάζοντας ένα ατομικό σχέδιο δράσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους.

 

 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

ΚΡΤΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΓΝΩΣΗ

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΙ ΕΥΘΥΝΗ

Εφαρμόζουν σωστά τις αρχές της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας προκειμένου να (επανα) προσανατολίζει τους ωφελούμενους σχετικά με την καριέρα τους και την είσοδό τους στην αγορά εργασίας

Παρέχουν συμβουλευτική σταδιοδρομίας και αναπτυξιακών διαδικασιών σε διάφορους πληθυσμούς.

Παρέχουν βοήθεια στους ωφελούμενους  κατά το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους

 

 

Προσδιορίζουν τις προκαταλήψεις των ωφελούμενων απέναντι στην εργασία που βασίζονται σε φύλο, φυλή και πολιτισμικά στερεότυπα.

Αξιολογούν τα προσωπικά χαρακτηριστικά όπως η στάση, τα επιτεύγματα, τα ενδιαφέροντα, οι αξίες και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας

Τεχνικές και πρακτικές αξιολόγησης  των αναγκών.

Τήρηση των δεοντολογικών κωδίκων και προτύπων σχετικά με το επάγγελμα της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας

Τρέχοντα ηθικά και νομικά ζητήματα που επηρεάζουν την πρακτική της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας με όλους τους πληθυσμούς

Αναγνωρίζουν τη σημασία των επιτευγμάτων και των ενδιαφερόντων στην ανάπτυξη

Κατανοούν το νόημα των κινήτρων και αναπτύσσουν μια συνειδητοποίηση των προσωπικών ενδιαφερόντων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων

Κατανοούν τις διαδικασίες που σχετίζονται με τον καθορισμό και την επίτευξη προσωπικών στόχων

Αναγνωρίζουν και χρησιμοποιούν τις φάσεις της συμβουλευτικής συνέντευξης

 

Συνεργάζονται με τους ωφελούμενους για τον προσδιορισμό προσωπικών στόχων.

Δημιουργία και διατήρηση μιας παραγωγικής συμβουλευτικής σχέσης με τους ωφελούμενους

Αναγνωρίζουν τους δικούς του περιορισμούς ως σύμβουλοι σταδιοδρομίας και αναζητούν εποπτεία ή παραπέμπουν τους ωφελούμενους όταν είναι απαραίτητο

Αξιολογούν τα υπάρχοντα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες και τους τομείς ανάπτυξης

Ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την υποστήριξη της επίτευξης των στόχων

Διεκπεραίωση  Συμβουλευτικής Συνέντευξης

 

Εφαρμόζουν το πλαίσιο της μελλοντικής ανάπτυξης ή επαγγελματικών στόχων

Εφαρμόστε τις πληροφορίες που προέρχονται από τον καθορισμό μελλοντικών στόχων

Εφαρμογή σχεδίων δράσης σε μελλοντικές ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης

Ανάπτυξη σχεδίου δράσης με και για τους ωφελούμενους

Χρησιμοποιούν την έννοια "SMART" για να υποστηρίζουν τον καθορισμό των κατάλληλων σκοπών και στόχων

 

 

EΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ υπολογιστής με σύνδεση στο διαδίκτυο για πρόσβαση στο ηλεκτρονικό υλικό (φύλλα εργασίας και άρθρα) που αναφέρονται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

 

 

 

Μονάδα ικανότητας: Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο κύριος στόχος της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας είναι να βοηθήσει τα άτομα να πιστέψουν στον εαυτό τους και τα δικά τους πλεονεκτήματα ώστε να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση κάτι το οποίο μπορεί να γίνει είτε με συνεχή εκπαίδευση είτε με κατάρτιση κι εύρεση εργασίας. Μερικές φορές, τα άτομα πρέπει να επιδείξουν άλλα είδη επιτευγμάτων τα οποία μπορεί να υποτιμούν και να μην τα  θεωρούν ως αφετηρία για την απόκτηση δεξιοτήτων. Ο σύμβουλος πρέπει να βοηθήσει  να αναδυθούν όλες οι δεξιότητες, οι κλίσεις και τα δυνατά σημεία του καθενός και να τα στηρίξει με βάση τα θετικά σημεία  και όχι τις ελλείψεις που μπορεί να υπάρχουν.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Δια ζώσης

8 ώρες

Εκπαίδευση Online  

15ώρες

Αξιολόγηση / Αυτοαξιολόγηση

2 ώρες

 

 

Υποενότητα 1

1. Τίτλος Υποενότητας: Σχεδιασμός Στόχων

Συνολική Διάρκεια: 3 ώρες

2. Στόχοι της υποενότητας:

Αναμένεται με αυτή την υποενότητα ότι ο εκπαιδευτής / σύμβουλος, μέσα από ένα σύνολο πρακτικών τεχνικών, δραστηριοτήτων και θεωρίας, υποστηρίζει τους ωφελούμενους για το πώς:

• Να ορίζουν SMART στόχους και να βρίσκουν σημαντικούς στόχους σταδιοδρομίας.

• Κατανοούν τη σημασία του καθορισμού στόχων σταδιοδρομίας.

• Εφαρμογή τεχνικών που έχουν ως αρχικό στόχο τον καθορισμό μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων στόχων.

 

3. Περιεχόμενο

Στόχος αυτής της υποενότητας είναι να παρέχει στους εκπαιδευτές και τους συμβούλους τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να βοηθήσουν τους ωφελούμενούς τους να θέσουν εφικτούς στόχους σταδιοδρομίας. Ο καθορισμός στόχων και η εύρεση σημαντικών στόχων ζωής συνδέεται επίσης με μια αίσθηση συνοχής και θεωρείται παράγοντας προαγωγής της υγείας. Ο σχεδιασμός στόχων είναι μια ισχυρή διαδικασία για να σκεφτείτε το ιδανικό μέλλον σας και για να παρακινήσετε τον εαυτό σας να μετατρέψει το όραμά σας γι αυτό το μέλλον σε πραγματικότητα. Εάν οι ωφελούμενοι γνωρίζουν, ποιοι είναι οι στόχοι τους, θα είναι περισσότερο παρακινημένοι να κάνουν ο,τι απαιτείται για την επίτευξη των στόχων που έχουν θέσει. Γνωρίζοντας με ακρίβεια ποιοι είναι οι στόχοι τους, οι δικαιούχοι θα είναι σε θέση να γνωρίζουν πώς μπορούν να συγκεντρώσουν τις προσπάθειές τους. Θα είναι επίσης σε θέση να εντοπίζουν γρήγορα τις περισπασμούς που μπορούν, τόσο εύκολα, να τους αποπροσανατολίσουν. Ορίζοντας σαφείς και σαφώς καθορισμένους στόχους, οι ωφελούμενοι μπορούν να μετρήσουν και να υπερηφανεύονται για την επίτευξη αυτών των στόχων καθώς βλέπουν την πρόοδο που σημειώνεται. Οι στόχοι που σχεδιάζονται πρέπει να είναι ρεαλιστικοί και εφικτοί. Η διαδικασία σχεδιασμού βοηθά τους ωφελούμενους, μέσω των βημάτων καθορισμού, να αναπτύξουν μια αναπτυσσόμενη στρατηγική για την επίτευξη αυτών των στόχων. Το θέμα είναι να προσδιοριστούν οι αξίες και οι στόχοι των ωφελούμενων και να αναφερθούν σαφώς και κατανοητά. Επίσης, ο προγραμματισμός στόχων βοηθά τους ωφελούμενους να αποκτήσουν μια ρεαλιστική εικόνα των σημερινών πλεονεκτημάτων και αδυναμιών τους, που μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία. Τέλος, αφού κατανοήσουν τους στόχους των ωφελούμενων, οι εκπαιδευτές θα μπορέσουν να τους εντάξουν σε ένα σχέδιο δράσης, παρακολουθώντας και καταγράφοντας τη διαδικασία.

 

4. Πόροι:

  1. Φύλλα εργασίας SMART στόχου
  2. Φύλλο εργασίας για τον καθορισμό βραχυπρόθεσμων-μακροπρόθεσμων στόχων
  3. Θεωρητικό υλικό του εγχειριδίου του προγράμματος Ladies First!!!(Erasmus+KA1)
  4. Δραστηριότητα “Bucket list” από την εργαλειοθήκη του προγράμματος Ladies First!!!.

 

5. Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση αυτής της υποενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

Γνώση

Δεξιότητες

Αυτονομία κι Ευθύνη

Προηγμένη γνώση σε:

  •  Διαφορετικές μέθοδοι σχεδιασμού εκπαιδευτικών πλαισίων για τον προγραμματισμό στόχων.
  •  Μεθοδολογίες και τεχνικές που σχετίζονται με δεξιότητες σχεδιασμού στόχων.

 

Επιλογή κατάλληλων στοιχείων για ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο για το σχεδιασμό στόχων.

 

Ενσωμάτωση σχετικών μεθοδολογιών και τεχνικών στο σχέδιο δράσης  για την ενίσχυση των δεξιοτήτων σχεδιασμού στόχων των ωφελούμενων.

 

Να είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση, την αξιολόγηση και το σχεδιασμό συγκεκριμένων εργασιών που σχετίζονται με το θέμα του σχεδιασμού στόχων.

Να λειτουργούν σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πλαίσιο που αφορά στο σχεδιασμό στόχων.

 

 

6. Μεθοδολογική προσέγγιση

Αφού εντοπιστούν οι ανάγκες των ωφελούμενων και λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες πτυχές της ζωής τους, είναι σημαντικό να θέσουμε στόχους σταδιοδρομίας. Οι στόχοι ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες: τους βραχυπρόθεσμους στόχους και τους μακροπρόθεσμους στόχους και έχει μεγάλη σημασία για ένα σχέδιο δράσης σταδιοδρομίας να συμπεριλάβει και τους δύο. Προκειμένου οι ωφελούμενοι να επιτύχουν κάθε μακροπρόθεσμο στόχο, πρέπει πρώτα να επιτύχουν μια σειρά τόσο βραχυπρόθεσμων στόχων όσο και επιπρόσθετων μακροπρόθεσμων στόχων. Κατά τον καθορισμό των στόχων, είναι σημαντικό να εντοπιστεί και να αναγνωριστεί αν οι στόχοι αυτοί είναι SMART (Συγκεκριμένοι, Μετρήσιμοι, Επιτεύξιμοι, Ρεαλιστικός, Χρονικά καθορισμένοι). Πρώτα απ 'όλα, πρέπει να εξετάσετε εάν ο στόχος μας είναι συγκεκριμένος όσον αφορά το τι θέλετε να πετύχετε. Για να γίνει αυτό, πρέπει να απαντήσουμε στις πέντε ερωτήσεις:

Ποιος - ποιος πρέπει να εμπλακεί για να επιτύχουμε το στόχο;

Τι - Τι προσπαθούμε να επιτύχουμε;

Όταν - Πρέπει να ορίσουμε ένα χρονικό πλαίσιο

Πού - Αυτή η ερώτηση ισχύει όταν πρόκειται για τοποθεσία

Γιατί - Ποιος είναι ο λόγος που θέτουμε αυτόν τον στόχο;

Δεύτερον, ένας στόχος πρέπει να είναι μετρήσιμος, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να προτείνουμε έναν δείκτη προόδου για να καταστήσουμε τον στόχο μας πιο απτό. Επιπλέον, πρέπει να είναι εφικτός. Πρέπει να εξετάσουμε τον τρόπο επίτευξης αυτού του στόχου και αν διαθέτουμε ό, τι απαιτείται για να γίνει αυτό. Αν όχι, πρέπει να εξετάσουμε τι θα χρειαστεί για να επιτευχθεί. Ένας στόχος πρέπει επίσης να είναι ρεαλιστικός, πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να δηλώσουμε ποια αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν ρεαλιστικά. Τελευταίο αλλά μη εξαιρετέο, ένας στόχος πρέπει να είναι Χρονικά καθορισμένος. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί πότε μπορούν να επιτευχθούν τα αποτελέσματα, ενώ αν ο στόχος μας δεν είναι ρεαλιστικός, υπάρχει πιθανότητα να μην επιτύχουμε. Ο ορισμός μιας προθεσμίας για τα παραδοτέα είναι επιτακτική. Για έναν μακροπρόθεσμο στόχο, θα ήταν χρήσιμο να καθορίσουμε τι πρέπει να επιτευχθεί κατά το ήμισυ της διαδικασίας. Μετά τον καθορισμό των στόχων SMART, οι εκπαιδευτές / σύμβουλοι θα είναι σε θέση να βοηθήσουν τους δικαιούχους τους όσον αφορά το σχεδιασμό στόχων και τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού σχεδίου δράσης.

 

7. Αναφορές

https://en.wikipedia.org/wiki/Goal_setting

https://jamesclear.com/goal-setting

Doran, G. T. (1981). "There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives". Management Review. 70 (11): 35–36.

Robertson, D.W. (1946). "A Note on the Classical Origin of ' Circumstances ' in the Medieval Confessional". Studies in Philology. 43 (1): 9.

Recommended films:

Why the secret to success is setting the right goals | John Doerr

https://www.youtube.com/watch?v=L4N1q4RNi9I

8. Αξιολόγηση

Γι αυτήν την υποενότητα προτείνεται αυτό το τεστ αυτοαξιολόγησης:

Έπειτα από το κεφάλαιο αυτό έχω...

 

1

διαφωνώ

2

Μάλλον διαφωνώ

3

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ

4

Μάλλον συμφωνώ

5

Συμφωνώ

… αποκτήσει βασικές γνώσεις σχετικά με τον καθορισμό SMART στόχων.

 

 

 

 

 

… καταλάβει πως μπορούν οι εκπαιδευτές να βοηθήσουν τους ωφελούμενους με τον καθορισμό στόχων .

 

 

 

 

 

… πηγές (links, άρθρα, βίντεο) για περεταίρω ανάγνωση.

 

 

 

   

 

         

                                                                         

 

 

Υποενότητα 2

1. Τίτλος υποενότητας:  Οδηγός για τη συνέντευξη επαγγελματικού (επανα)προσανατολισμού

Συνολική Διάρκεια: 5ώρες

2. Στόχοι της υποενότητα:

Στόχος αυτής της υποενότητας είναι ότι ο εκπαιδευτής / σύμβουλος, μέσω μιας σειράς πρακτικών τεχνικών, δραστηριοτήτων και θεωρίας, να είναι σε θέση:

• Προσδιορίζει και να κάνει τις πρώτες παρατηρήσεις σχετικά με τις ανάγκες των ατόμων

• Κατευθύνει το άτομο λαμβάνοντας υπόψη τις ρεαλιστικές συνθήκες της ζωής του για να κάνει τις πρώτες επιλογές του.

• Προετοιμάσει το άτομο για  μια επιτυχημένης ένταξη στην αγορά εργασίας

• Αναπτύξει ένα εξατομικευμένο σχέδιο δράσης

 

3. Περιεχόμενο

Η προετοιμασία για επιτυχή ένταξη στην αγορά εργασίας, η οποία είναι σήμερα απαιτητική και ανταγωνιστική, απαιτεί επαγγελματική συμπεριφορά βασιζόμενη στην απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων σε επαγγελματικό επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι ο σύμβουλος πρέπει να τονίσει την ολόπλευρη ανάπτυξη των ατόμων και να τα στηρίξει να αποκτήσουν μια θετική εικόνα και στάση για το έργο τους και το ρόλο τους ως εργαζόμενοι.

Η προβλεπόμενη διαδικασία ορίζει μια πρώτη φάση προσανατολισμού κατά την οποία οι άνθρωποι μπορούν να αποκτήσουν πληροφορίες σχετικά με διαφορετικούς επαγγελματικούς τομείς, να διενεργήσουν εκπαιδευτική και ψυχολογική αξιολόγηση και στη συνέχεια να επικεντρωθούν στον τομέα στον οποίο θα αξιοποιηθούν καλύτερα οι επαγγελματικές τους δεξιότητες. Για να μην τους αφήσει μόνους τους, ο σύμβουλος τους ακολουθεί με ολοκληρωμένο τρόπο, με αναφορές σε οικογενειακά θέματα, κοινωνικά προβλήματα, μαθησιακές δυσκολίες, συμπεριφορές, προηγούμενες παρατηρήσεις και σχέδια για το μέλλον.

Η πρώτη συνεδρία περιλαμβάνει τη γνωριμία του συμβούλου με το άτομο. Σε αυτή τη φάση ο σύμβουλος έχει την ευκαιρία να εξερευνήσει και να καταγράψει το ιστορικό του ατόμου. Αυτός ο Οδηγός Διερεύνησης Ιστορικού είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που επιτρέπει στον σύμβουλο να προσδιορίσει και να κάνει τις πρώτες παρατηρήσεις σχετικά με τις ανάγκες του ατόμου διαιρώντας τις σε τρία επίπεδα, βασικές ανάγκες, κοινωνικές ανάγκες και επαγγελματικές ανάγκες. Ο σύμβουλος βοηθιέται από το έντυπο συνέντευξης σταδιοδρομίας που περιλαμβάνει  επιλογή στόχων σε τρία επίπεδα, επαγγελματικό, οικογενειακό και εκπαιδευτικό επίπεδο. Ο σύμβουλος καλείται να καθοδηγήσει το άτομο λαμβάνοντας υπόψη τις ρεαλιστικές συνθήκες της ζωής του για να κάνει τις πρώτες επιλογές του.

4. Πόροι:

  1. Τυπωμένη την συμβουλευτική συνέντευξη
  2. Πρόσβαση σε Η/Υ

 

 

5. Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση αυτής της υποενότητας οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να:

Γνώση

Δεξιότητες

Αυτονομία κι Ευθύνη

Αξιολογούν τα προσωπικά χαρακτηριστικά όπως η στάση, τα επιτεύγματα, τα ενδιαφέροντα, οι αξίες και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας

Αναγνωρίζουν τη σημασία των επιτευγμάτων και των ενδιαφερόντων στην ανάπτυξη

Κατανοούν το νόημα των κινήτρων και αναπτύσσουν μια συνειδητοποίηση των προσωπικών ενδιαφερόντων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων

Αναγνωρίζουν και χρησιμοποιούν τις φάσεις της συμβουλευτικής συνέντευξης

 

Αξιολογούν τα υπάρχοντα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες και τους τομείς ανάπτυξης

Ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την υποστήριξη της επίτευξης των στόχων

Διεκπεραίωση  Συμβουλευτικών Συνεντεύξεων

 

Εφαρμογή σχεδίων δράσης σε μελλοντικές ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης

Ανάπτυξη σχεδίου δράσης με και για τους ωφελούμενους

 

6. Μεθοδολογική προσέγγιση

Το συγκεκριμένο εργαλείο-ερωτηματολόγιο θα είναι χρήσιμο για τον σύμβουλο μόνο ως οδηγός. Ανάλογα με το άτομο και τη σχέση που έχει δημιουργηθεί, ο σύμβουλος μπορεί να επιλέξει ποιες ερωτήσεις θα χρησιμοποιήσει. Ακολουθεί ένα εξατομικευμένο σχέδιο δράσης. Οι εκπαιδευόμενοι / σύμβουλοι θα εισαχθούν στον Οδηγό Διερεύνησης του Ιστορικού του ατόμου που είναι ένα χρήσιμο εργαλείο, καθώς δίνει τη δυνατότητα στον σύμβουλο να προσδιορίσει και να κάνει τις πρώτες παρατηρήσεις σχετικά με τις ανάγκες του ατόμου διαιρώντας τα σε τρία επίπεδα, βασικές ανάγκες, κοινωνικές ανάγκες και επαγγελματική ανάγκες. Περιλαμβάνει  επιλογή στόχων σε τρία επίπεδα, επαγγελματικό, οικογενειακό και εκπαιδευτικό επίπεδο. Ο σύμβουλος καλείται να καθοδηγήσει το άτομο λαμβάνοντας υπόψη τις ρεαλιστικές συνθήκες της ζωής του για να κάνει τις πρώτες επιλογές του. Μετά από αυτό πρέπει να αναπτυχθεί ένα εξατομικευμένο σχέδιο δράσης προκειμένου να διαμορφωθούν οι συγκεκριμένοι στόχοι και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει η ομάδα-στόχος για να έχουν οι ωφελούμενοι ένα σαφές και ρεαλιστικό σχέδιο που θα προσπαθήσουν να επιτύχουν για να επιτύχουν τους στόχους που έχουν θέσει με τη βοήθεια του συμβούλου.

Το ατομικό σχέδιο δράσης είναι το κλειδί για την όλη διαδικασία. Είναι ο σχεδιασμός των συγκεκριμένων βημάτων που πρέπει να κάνει ο κάθε άνθρωπος. Σε αυτό το σημείο, υπάρχει μια ολοκληρωμένη περιγραφή που προκύπτει από την έρευνα που διεξήχθη με τη βοήθεια του συμβούλου: τι αρέσει στο άτομο, τι το ενδιαφέρει, σε τι είναι καλός / η, ποιο επάγγελμα του / της αρέσει να κάνει, ποιοι είναι οι στόχοι του - προσωπικοί και επαγγελματικοί - σε ποιους τομείς σκέφτεται ότι μπορεί να βελτιωθεί. Στη συνέχεια, δημιουργείται το ατομικό σχέδιο δράσης που αφορά την αξιοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρονται από το πρόγραμμα και προσδιορίζει ποια βήματα και με ποιά σειρά προτεραιοτήτων μπορούν να γίνουν: να παρακολουθεί κάποιο εκπαιδευτικό εργαστήριο, αν το άτομο αποφασίσει ποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης προσφέρεται στην περιοχή του ώστε να ενταχθεί, αν θα προσχωρήσει σε μια επιχείρηση για να αποκτήσει εργασιακή εμπειρία ή θα τοποθετηθεί άμεσα για εργασία. Το σχέδιο δράσης, αφού σχεδιάζεται προσεκτικά σε συνεργασία με τον σύμβουλο, υπογράφεται από τους δύο, σχηματίζοντας έτσι ένα είδος συμβολαίου που υποδηλώνει τη συμφωνία και τη δέσμευση του ατόμου να προχωρήσει στην υλοποίησή του.

 

7. Αναφορές

All Different All Equal (1999). Education Pack. Ideas, resources, Methods and Activities for Informal Intercultural Education with Young People and Adults. Strasbourg: European Youth Centre, Youth Directorate.

 

https://ec.europa.eu/employment_social/ECDB/equal/jsp/dpComplete_1007.htm

 

http://main.ekke.gr/projects/sem/resources/others/Kales_praktikes.pdf

 

8. Αξιολόγηση

Γι αυτήν την υποενότητα προτείνεται αυτό το τεστ αυτοαξιολόγησης:

Έπειτα από το κεφάλαιο αυτό έχω...

 

1

διαφωνώ

2

Μάλλον διαφωνώ

3

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ

4

Μάλλον συμφωνώ

5

Συμφωνώ

… αποκτήσει βασικές γνώσεις σχετικά με τον καθορισμό SMART στόχων.

 

 

 

 

 

… καταλάβει πως μπορούν οι εκπαιδευτές να βοηθήσουν τους ωφελούμενους με τον καθορισμό στόχων .

 

 

 

 

 

… πηγές (links, άρθρα, βίντεο) για περεταίρω ανάγνωση.

 

 

 

   

 

       

 

 

 

 

Share: