NO GAPS Idiomas:

NO GAPS News

post thumb
News
17.09.2019

Започва проектът „No Gaps”

В началото на месец декември 2018 год. фондация „Джендър алтернативи“ започва партньорството си в нов международен проект, носещ името:  „No Gaps” -  Транснационална методология за социално-трудова интервенция към млади жени, търсещи убежище и бежанки (2018-2-ESO2-KA205-011654), съфинансиран по програма "Еразъм +" на Европейския съюз. Продължителността на проекта е 24 месеца /01.09.2018 – 31.08.2020/. В партньорство участват пет организации от ЕС. Водеща е „Гуарани НПО“ (Испания), а останалите са „Солидарност без граници“ (Испания), „ИЕКЕП“ (Гърция), БЕСТ (Австрия) и „Джендър алтернативи“ (България). 

Основната цел на проекта е да създаде чрез транснационално стратегическо партньорство широко приложима методология за интервенция на европейско ниво за професионалисти, работещи с млади жени мигрантки, търсещи убежище и бежанки. Целта е да се изработи обучителна програма, която да дефинира и развива необходимите знания, умения и компетенции, така че професионалистите, които работят с тези жени, да могат да подпомогнат социално-трудовата интеграция на тези уязвими групи жени.

Share: